Zespół

Dr n.med. Anna Skurska

Dr hab n.med Anna Skurska

Ukończyłam studia na Oddziale Stomatologii Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Białymstoku w 2005 roku.

 Od 2006 roku jestem pracownikiem Zakładu Chorób Przyzębia i Błony Śluzowej Jamy Ustnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Od 2012 roku pełnię w nim funkcję adiunkta. Jestem członkiem zespołów badawczych, prowadzących liczne projekty naukowe w Zakładzie Chorób Przyzębia i Błony Śluzowej Jamy Ustnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

W 2009 roku obroniłam pracę doktorską pt.: „ Ocena wpływu ozonoterapii na stan kliniczny przyzębia oraz stężenia wybranych MMP w ślinie pacjentów z agresywnym i przewlekłym zapaleniem przyzębia”, uzyskując tytuł doktora nauk medycznych.

W 2011 roku zdobyłam tytuł specjalisty w zakresie periodontologii. Jestem autorem kilkudziesięciu publikacji oraz doniesień zjazdowych w kraju i za granicą. W ramach tej działalności otrzymałam nagrodę Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku za osiągnięcia naukowe w roku 2012 i 2015.

Po ukończeniu studiów swą wiedzę poszerzam uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach w kraju i za granicą min.: we Włoszech, Szwajcarii, Szwecji, Austrii, USA i UK. Odbyłam staż szkoleniowy na Uniwersytecie w Mediolanie (Włochy), a także w Kois Center w Seattle (USA). Uczestniczę w pierwszym Międzynarodowym Programie Mistrzowskim z zakresu Periodontologii prowadzonym przez Prof. Giovanni Zucchelli na Uniwersytecie w Bolonii we Włoszech.  Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Periodontologicznego oraz European Federation of Periodontology.

Nasz specjalista zajmuje się:

Periodontologia

Chirurgia
stomatologiczna

Certyfikaty